تبلیغاتی

کاربرد تبلیغاتی در نقشه های برجسته:

نقشه های برجسته دیجیتالی، وقتی بصورت رنگی چاپ، وکیوم و تکثیر میشوند، کالای تجاری و تبلیغاتی بسیار قابل قبولی هستند. در این نقشه ها میتوان تبلیغات یک شرکت یا ارگان را درج نمود. بدیهی است تبلیغات سنتی رایج در کشور همچون ساعت رومیزی و دیواری، تقویم و سررسید، کیف و همانند اینها، دیگر تاثیر آن سالهای گذشته را نداشته و معمولا با استقبال و استفاده از سوی مشتریان و گیرندگان آن هدایا مواجه نمیشوند. ولی هدیه دادن یک نقشه برجسته دیجیتالی رنگی، قطعا نصب آن بر روی دیوار را به همراه خواهد داشت. چرا که هم زیباست و هم هدیه است نو.

توضیح اینکه٬ همانطور که در تصویر فوق میبینید٬ در کنار نقشه٬ محلی درج شده تا شرکتها یا موسسات بتوانند تبلیغات یا معرفی نامه خود را در آن درج نمایند. بدینصورت٬ نقشه برجسته ای در دست خواهد بود که علاوه بر معرفی شرکت مربوطه٬ نمای مناسبی هم به اتاق فرد دریافت کننده هدیه میدهد.