درخواست همکاری

http://media.jamnews.ir/medium1/1392/05/17/IMG11101551.jpg

شرکت صنعتی گستره پارس با توجه به رشد روزافزون فعالیتهای صنعتی خود، همواره مترصد آشنایی با متخصصینی میباشد که هم مسیر با فعالیتهای تخصصی این شرکت گام برداشته و تمایل به همکاری با ما را داشته باشند. لذا جنابعالی نیز در صورت تمایل، با ارسال رزومه خود به آدرس ذیل، ما را مفتخر به آشنایی با یکی دیگر از فرهیختگان و صنعتگران کشور عزیزمان ایران نمائید.

cv@gostarepars.com

امید است این ارتباط به همکاری و تعاملی مفید فایده بیانجامد.

با سپاس فراوان