هزینه تولید

هزینه تولید نقشه های برجسته :

در تعیین هزینه تولید یک نقشه برجسته آیتم های گوناگونی دخیل هستند که عبارتند از:

۱-     طول و عرض منطقه: یا همان X و Y سطح.

۲-     اختلاف ارتفاع موجود در منطقه: بدین معنا که یک منطقه میتواند از سطح دریا ارتفاع زیادی داشته باشد ولی دشت باشد. این دشت به دلیل هموار و همسطح بودن، هزینه کمتری برای تولید دارد.

۳-     مقیاس مورد نظر: بدیهی است هر چه مقیاس یا همان Scale بزرگتر و دقیقتر باشد، نقشه تولید شده دارای جزئیات بیشتری بوده و هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت. مثلا یک نقشه ۱:۵۰۰۰۰ نسبت به یک نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ دارای هزینه تولید بیشتری است.

۴-     تعداد سفارش: اگر مشتری صرفا یک نقشه از یک منطقه را بخواهد هزینه مراحل تولید از مرحله طراحی تا تولید نمونه اولیه لحاظ میشود ولی اگر از یک منطقه تعداد بیشتری مثلا ۱۰۰/۵۰/۲۰/۱۰/۵ یا ۱۰۰۰ عدد نقشه رنگی بخواهد هزینه ورق، چاپ و وکیوم نیز به هزینه های اولیه افزوده میگردد لیکن هنگامی که کل هزینه را به تعداد نقشه تولید شده سرشکن میکنیم، قیمت تمام شده بسیار پایین تر خواهد بود. به عنوان نمونه اگر شما یک نقشه ۱:۳۰۰۰۰۰ از استان تهران بخواهید باید چند صد هزار تومان پرداخت نمائید ولی اگر تعداد مورد نظر شما از همین نقشه افزایش یابد، هزینه پرداختی برای هر نقشه ممکن است به زیر ۵۰ هزار تومان کاهش یابد.

۵-     عکس هوایی/ماهواره ای: اگر نقشه برجسته دیجیتالی ای که میخواهید تهیه نمائید، نیاز باشد که تصویر هوایی یا ماهواره ای هم بر روی آن چاپ شود، قطعا باید این تصویر نیز از سازمانهای مربوطه خریداری شود.

در صورت تمایل به برقراری ارتباط با کارشناسان فنی و فروش شرکت٬ اینجا کلیک نمایید