مشتریان بزرگ

در طی ۱۲ سال گذشته٬ این شرکت توانسته با تولید انواع نقشه های برجسته٬ خدمات خود را به مشتریان بزرگی همچون سازمان ملل متحد٬ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح٬ وزارت نیرو و … و نیز سایر مشتریان اعم از همکاران ماکت ساز و شرکتهای مشاور ارایه نماید.

برخی از مشتریان بزرگ نقشه های برجسته دیجیتالی عبارتند از:

customers

و …